آداپتور

karaban-t-adapter-1
آداپتورها وظیفه تامین ولتاژ مورد نیاز دستگاه ها از برق شهری را بر عهده دارند.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده