آداپتور

WWW

اطلاعات محصول

آداپتورها وظیفه تامین ولتاژ مورد نیاز دستگاه ها از برق شهری را بر عهده دارند.

PDFچاپ