قفل برقی حیاطی

karaban-t-elock-1
قفل های برقی حیاطی با توجه به استحکام و جنس بدنه امکان نصب بر روی درب های فلزی سنگین و نیمه سنگین را دارا می باشند.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده