دستگیره هتلی KDL-2500

karaban-kdl-2500-1
قفلهاي هوشمند كارتي ويژه هتل ها، راه كار بسيار مناسب جهت مديريت اتاق ها و تامين امنيت تردد ها را در اختيار شما قرار مي دهد.استفاده از فناوري كارت هاي هوشمند 13.56MHz مايفر، تضمين عملكرد اين دستگيره ها مي باشد.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
شرح

قفلهاي هوشمند كارتي ويژه هتل ها، راه كار بسيار مناسب جهت مديريت اتاق ها و تامين امنيت تردد ها را در اختيار شما قرار مي دهد.استفاده از فناوري كارت هاي هوشمند 13.56MHz مايفر، تضمين عملكرد اين دستگيره ها مي باشد.

با توجه به ارائه اين قفلها در رنگ و سبكهاي مختلف، نيازهاي كليه هتلها با هر سبك و طراحي قابل تامين خواهد بود. جنس آلياژ روي اين قفلها باعث مقاومت آنها در برابر ضربات قابل توجهي كه از بيرون به قفل وارد مي شود، خواهد بود.

عملكرد اين دستگيره ها توسط 4 باتري AA انجام مي شود كه مي تواند تا 20,000 عمليات بازكردن را توسط آنها انجام دهد.