تجهیزات جانبی کنترل تردد

آژیر هشدار

WWW

اطلاعات محصول

آزیر هشدار با اتصال به خروجی آلارم دستگاه های کنترل دسترسی، امکان اعلان هشدار با صدای بالاتر و برد مسافت بیشتر را برای دستگاه فراهم می آورد.

PDFچاپ
© 2023 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz