تجهیزات جانبی کنترل تردد

قفل مقابل برقی

WWW

اطلاعات محصول

قفل های مقابل برقی با اتصال در طرف مقابل زبانه ی قفل و بر روی قاب در و یا لنگه دوم در امکان بازگشایی انواع درب های چوبی، فلزی و ... را از طریق دستگاه های کنترل دسترسی کارابان در اختیار می گذارد.

PDFچاپ
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by Kara Webex