تجهیزات جانبی کنترل تردد

karaban-kfr-5000-2
karaban-kfr-5000-3
karaban-kfr-5000-4
karaban-kfr-5000-5

سنسور اثرانگشت KFR-5000

WWW

اطلاعات محصول

يكي از نيازهاي موجود در سيستمهاي كنترل تردد و كنترل دسترسي، استفاده از دستگاه به منظور محدوديت در ورود و خروج از در يا بخش خاصي مي باشد.

PDFچاپ

يكي از نيازهاي موجود در سيستمهاي كنترل تردد و كنترل دسترسي، استفاده از دستگاه به منظور محدوديت در ورود و خروج از در يا بخش خاصي مي باشد. با توجه به اينكه هر دستگاه حضور و غياب يا كنترل دسترسي فقط امكان اتصال به يك قفل برقي يا در ورودي را دارد، در صورتي كه دستگاه در بيرون مكان مورد نظر قرار گرفته شده باشد، افراد پس از ورود، براي خروج نياز به بازكردن در به صورت دستي دارند. براي تامين اين هدف، دستگاههاي كنترل دسترسي امكان اتصال به كليد خروج (Exit Button) را به صورت پيش فرض در اختيار شما قرار مي دهند. در صورتيكه بخواهيد براي خروج نيز افراد اعتبار سنجي شده و پس از تاييد اعتبار در باز شود، نياز به يك دستگاه كنترل دسترسي ديگر در داخل خواهيد داشت كه اين انتخاب علاوه بر هزينه مشكلات ديگري نيز براي شما ايجاد خواهد كرد كه يكي از آنها، ثبت تردد پرسنل در دوستگاه متفاوت و نياز به تخليه هر دو دستگاه براي گزارش گيري مي باشد.

سنسور اثرانگشت كارابان مدل KFR-5000 اين ويژگي را در اختيار شما قرار خواهد داد تا با ارتباط با يكي از مدلهاي كنترل تردد كارابان، اثر انگشت اسكن شده به دستگاه اصلي ارسال شده و اعتبار سنجي توسط دستگاه اصلي انجام شود. نتيجه اعتبار سنجي توسط سنسور توسط صدا و LED به كاربر نمايش داده خواهد شد.

سنسور اثر انگشت كارابان مدل KFR-5000 داراي شاخص حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم بوده و جهت كاربردهاي خارج از ساختمان و در محيط باز انتخاب مناسبي مي باشد.

© 2023 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz