تجهیزات جانبی کنترل تردد

ریموت

WWW

اطلاعات محصول

با اتصال ماژول ریموت به دستگاه های کنترل دسترسی کارابان، امکان باز گشایی در از فاصله (بسته به نوع و فرکانس ریموت) در اختیار کاربران خواهد بود.

PDFچاپ
© 2023 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz