آژیر هشدار

karaban-t-alarm-1
آزیر هشدار با اتصال به خروجی آلارم دستگاه های کنترل دسترسی، امکان اعلان هشدار با صدای بالاتر و برد مسافت بیشتر را برای دستگاه فراهم می آورد.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده