قفل مگنت

karaban-t-magnetlock-1
قفل های مگنت امکان استفاده هم بر روی درب های شیشه ای و هم سایر درب ها را دارا می باشند. این قفل ها با اتصال به برق و با نیروی میدان مغناطیسی درب را بسته نگه می دارند.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده