قفل مگنت

WWW

اطلاعات محصول

قفل های مگنت امکان استفاده هم بر روی درب های شیشه ای و هم سایر درب ها را دارا می باشند. این قفل ها با اتصال به برق و با نیروی میدان مغناطیسی درب را بسته نگه می دارند.

PDFچاپ