دستگاه کنترل دسترسی KTA-3200

دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیابدستگاه حضور و غیاب
از ويژگيهای دستگاه كنترل دسترسی كارابان مدل KTA-3200 امكان عملكرد اين دستگاه به صورت مستقل يا ارتباط با ساير سيستمهای كنترل تردد از طريق Weigand های 26 بيتی می باشد. سرعت در عملكرد و كارايی قابل اطمينان در كنار قيمت مناسب، سيستمهای كنترل دسترسی كارابان را دارای مزايای رقابتی قابل توجهی مي نمايد.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
شرح

از ويژگيهای دستگاه كنترل دسترسی كارابان مدل KTA-3200 امكان عملكرد اين دستگاه به صورت مستقل يا ارتباط با ساير سيستمهای كنترل تردد از طريق Weigand های 26 بيتی می باشد.
سرعت در عملكرد و كارايی قابل اطمينان در كنار قيمت مناسب، سيستمهای كنترل دسترسی كارابان را دارای مزايای رقابتی قابل توجهی مي نمايد.
دستگاه كنترل تردد كارابان مدل KTA-3200 قابليت ثبت 2.200 اثر انگشت و 30.000 تردد را در اختيار شما قرار می دهد.با توجه به وجود صفحه نمايش و صفحه كليد كاربر پسند در دستگاههای كنترل دسترسی كارابان، معرفی كاربران و ثبت اثر انگشت آنها، با سرعت و به سادگی انجام خواهد شد. با توجه به وجود پورت TCP/IP يا سريال ارتباط با دستگاه و مديريت آن به سادگی قابل انجام خواهد بود.