کلید فشاری

WWW

اطلاعات محصول

کلید های فشاری قابلیت اتصال به انواع قفل های برقی را به صورت مستقیم دارند. همچنین می توان با اتصال به دستگاه کنترل تردد جهت بازگشایی در از آنها استفاده نمود. کلید های فشاری در واقع تنها وظیفه ی برقراری اتصال در یک مدار را دارند که با توجه به این توضیح می توان از آن در پروژه های کنترل تردد استفاده نمود.

PDFچاپ