تجهیزات جانبی کنترل تردد

تگ بدون تماس

WWW

اطلاعات محصول

تگ های بدون تماس در دو نوع کارت های فقط خواندنی و کارت های با قابلیت خواندن و نوشتن موجود می باشند. از این تگ ها جهت شناسایی و ثبت تردد در دستگاه های کنترل تردد استفاده می شود.

PDFچاپ
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz